PROJECTES COMERCIALS

Condicionament i disseny de despatxos i locals comercials, adequant-los a les normatives vigents. La nostra màxima és: lliurar les obres a temps i complir sempre amb els pressupostos.

Projectem espais funcionals, atemporals i fàcilment escalables. En tot moment es conceben perquè puguin ser multidisciplinaris i adaptables a les necessitats del futur.

Els materials utilitzats són sempre d’alta resistència, pràctics i alta durabilitat. Donant lloc a espais de treball que perduren en el temps.

BCA considera que en els projectes comercials és indispensable l’optimització de la il·luminació natural i l’eficiència energètica en l’ús de la il·luminació artificial.Es per això que ens donem suport en l’ús d’energies alternatives i en l’aplicació de noves tecnologies.